UBUZIMA MU KARERE KA KIREHE

Akarere ka Kirehe gafite ibitaro bikuru mu Murenge wa Kirehe. Gafite kandi ibigo nderabuzima bigera kuri 16 na Poste de Sante 11. Ku bitaro hatangirwa Servise nyinshi kandi zisaba ubumenyi n’ibikoresho byihariye.

 

Reba Service zitangwa n'Ibitaro by'Akarere ka Kirehe ( Click Here) 

Serivisi zitangirwa mu bigo nderabuzima

Hari serivisi y'ubuvuzi bw'ibanze bugerwa ibigo nderabuzima aho abarwayi bagana abaforomo bakabavura uburwayi burenze ubushobozi bwabo bakabohereza ku bitaro by'Akarere , serivisi y'ubujyanama bw'ubuzima aho ababyeyi batwite n'abana bahabwa inkingo, serivisi y'imiberehomyiza aho abana bagaragaweho imirire mibi bitabwaho.

Mu Karere ka Kirehe hari umukozi ushinzwe umunsi ku wundi imirimo ijyanye n'isuku n'ubuzima aho inshingano ye ariyo gukurikirana ibikorwa by'isuku mu baturage. Afatanya n'ikigo nderabuzima, aho umujyanama ushinzwe isuku n'isukura agenzura isuku ahantu hose hagenewe guhurira abantu benshi bakabagira inama, abereka amabwiriza agenga isuku. 

Akarere kafashije abafite ubumuga guhuza imbaraga bibumbira hamwe. Bafite komite zibahagararirye guhera ku kagari kugera ku rwego rw'Akarere. izo komite zishinzwe gukorera ubuvugizi abafite ubumuga. kurwanya akato gahabwa abamugaye  mu miryango bakomokamo, kubabonera inyunganirangingo no gufasha abandi gukora imishinga ibateza imbere. 

UBWISUNGANE MU KWIVUZA

Gahunda y’ubwisungane mu kwivuza mu karere ka Kirehe imaze gushinga imizi

Abaturage bakangurirwa kwishyurira igihe ubwisungane mu kwivuza hifashishijwe uburyo bw'ingobyi aho abaturage bafatanya kugirango buri rugo rwishyure ubwisungane mu kwivuza

ABAJYANAMA B'UBUZIMA

Abajyanama b'ubuzima bunganira ubuvuzi mu baturanyi. Bafite ubushobozi bwo kuvura gupima no kuvura indwara ya Marariya. Basuzuma abagore batwite, bagakurikirana n'imikurire y'abana bari munsi y'imyaka itanu.

REBA TELEFONE Z"ABAKOZI BAKORA MU BIGO NDERABUZIMA

Imbonerahamwe y’Imikurire y'abana b’abakobwa bari munsi y'imyaka 5

Imbonerahamwe y’Imikurire y'abana b’abahungu bari munsi y'imyaka 5