SERVICE ZITANGWA N'INZEGO Z'UBUYOBOZI BW'AKARERE

Ubuyobozi bw'Akarere bwateguye inyandiko zifashishwa mu rwego rwo gutanga serivisi nziza ku baturage bagana Akarere, Umurenge n’Akagari . 

Izi nyandiko zifashishwa nka bumwe mu buryo bwo kunoza imitangire myiza ya serivisi. Bigafasha abatanga n’abahabwa serivisi kugira imyumvire imwe ku mitangire inoze ya serivisi. Ibyo bigatuma Abaturage bamenya neza urutonde rwa serivisi bahabwa ku rwego rw’Akarere, Umurenge cyangwa Akagari. Bakamenya aho serivisi itangirwa n’umukozi cyangwa abakozi babishinzwe, ibyo usaba serivisi agomba kuba yujuje, igihe agomba kuba yayiherewe cyangwa yasubirijwe ibyo yifuza ku buyobozi, n’uburyo yakoresha kugira ngo amenyekanishe ko atishimiye serivisi yahawe

GUHABWA SERIVISI NZIZA KANDI KU GIHE NI UBURENGANZIRA BW’UMUTURAGE IGIHE YUJUJE IBISABWA..